the art of being YOU

Being in the flow of life

Waarom

You must learn one thing: the world was made to be free in.
Give up all the other worlds except the one to which you belong.
Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your aloneness to learn
Anything or anyone that does not bring you alive is too small for you

(David Whyte)

Sense of Urgency

Het leven is kort en kostbaar.
Jouw leven is uniek.
Op een gegeven moment weet je: zo kan het niet meer.
Je bent verdwaald in je eigen leven.
Alle dagen zijn hetzelfde; de sprankeling is verdwenen, als zand in je handen.
Waar is je gedrevenheid? jouw droom? de inspiratie? de passie?
Vaak komt dat samen met gebeurtenissen van verlies, van de doodlopende weg 

Dit bewustzijn kan een begin zijn van de ommekeer, van je verlangen serieus te gaan nemen.

.

Nu word ik mijZELF.

Het heeft tijd gekost, vele jaren en plaatsen;

Ik ben door elkaar geschud, uiteen gevallen, heb van veel mensen het gezicht opgezet,

Nu word ik mijZELF’

 

We zijn een werkplaats, schuilplaats, onderzoeksplaats, speelplaats, vindplaats, en ontmoetingsplek.

TheartofbeingYOU is een plaats voor mensen die zichZelf beter willen leren kennen, waarachtiger willen leven en zichZelf tot uitdrukking willen brengen in de wereld.

We zijn een haven waaruit je, vanuit van jouw verlangen naar de zee, je eigen koers kan gaan varen;

Een plek waar je, als je vast bent gelopen, kan onderzoeken hoe het weer kan gaan stromen.

We zijn twee bevlogen professionals en hebben elkaar gevonden in liefde en werk:

Rens heeft zich gespecialiseerd in thema’s rondom intimiteit en sexualiteit.

Mariska is deskundig op het vlak van rouw, trauma en betekenis geven.

Samen heten we je welkom in de contactcirkel, “the circle of life”, “the art of being”.

Theartofbeing helpt je je levensenergie te bevrijden om voluit jeZelf te kunnen leven.

CLEAR MIND: met een heldere geest je eigen koers te kiezen

WILD HEART: met een open hart alles te omarmen

SENSUAL BODY: met je gevoelige lijf als kompas

 

Waar kom je werkelijk van tot van leven?

Op moment dat we weg bewegen van onszelf omdat we niet durven of kunnen of willen voelen wat er is (van pijn maar ook geluk) stokken we, scheiden we ons af, van onszelf en van stroom van het leven. We trekken ons terug, en zoeken houvast in de vlucht naar voren: doen, doen, doen, doen!

TheartofbeingYOU is een plek om stil te staan, tevoorschijn te komen en te ontdekken: Wat beweegt mij? Nieuwsgierig zijn naar jezelf: Wie ben ik in wezen? Wat heb ik nodig om voluit te kunnen leven? Wat houdt me tegen? Hoe leef ik mijn volle potentieel?

 

Ons Fundament

 

TheartofbeingYOU zijn verschillende trainingen/ programma’s die allemaal zijn vormgegeven op basis van een aantal (theoretische en conceptuele) uitgangspunten. Ze geven een beeld van hoe wij werken:

 

 • We onderzoeken het pad van bewustzijn in ons innerlijk landschap, de weg naar meer zelfkennis en overgave aan wat is;
 • De ontwikkeling van de eigen autonomie staat centraal;
 • We werken traumabewust, met aandacht voor zowel het traumadeel, overlevingsdeel als het gezonde deel (Franz Ruppert);
 • “Het leven wordt achteruit begrepen en vooruit geleefd” (Kirkegaard);
 • We werken in het HIER & NU met aandacht voor TOEN & DAAR;
 • We integreren vier lagen in ons werk: (1) Mentaal, (2) Hart, (3) Lijf en (4) Ziel;
 • We onderscheid een gekende en de ongekende wereld, onze bewuste ego-structuur en de (nochtans) ongekende Ziel;
 • We zijn gericht op het opnieuw verbinding maken en de ontwikkeling van je levensenergie, jouw levensbron, “the-flow-of-life”;
 • Alles wat voor jou van belang is wordt zichtbaar in de ontmoeting; zo binnen zo buiten;
 • De “Contactcirkel” staat centraal: *contact maken, *hechten, *intimiteit, *seksualiteit, *afscheid, *betekenis, *rouwen, *vertrouwen;
 • We onderscheiden de grote (hoe word je 1 met het leven) en kleine seksualiteit (hoe verdiep je met een ander) en de wisselwerking;
 • Waarachtig in het leven staan (doen) vraagt om waarachtig zijn;
 • Om waarachtiger te kunnen leven, ondersteunen we je om je hulpbronnen te versterken;

Ons aanbod

 

1.  TheartofbeingYOU/ TheartofbeingYOURSELF

Om te kunnen overleven hebben we als kind onsZelf vaak ingeleverd. We hebben ons EGO ontwikkeld en dat heeft ons gediend als kind en als jong-volwassene. Nu is de tijd gekomen om te ontdekken (!) wat we hebben toegedekt, om ons weer te herinneren wie we in Essentie zijn. BeingYOU is een onderzoek en ontdekking voor autonome mensen inspiratie, levenslust en vervulling zoeken. 

2.  TheartofbeingaSEXUALBEING

BeingaSEXUALBEING is voor mensen die diepgaand onderzoek willen doen naar hun waarachtige seksualiteit. Sexuele energie is zo groot en zo revolutionair dat we deze enorme kracht in ons doorgaans ver hebben weggestopt achter schuld en schaamte, achter de overtuigingen en de patronen van ouders. BeingaSEXUALBEING is in eerste instantie een individueel onderzoek naar je eigen lijf en de manier waarop jij je seksualiteit onderkent, je toe-eigent en ook tot expressie brengt.

3.  TheartofbeingINTIMATE

Ons verlangen tot contact met een ander legt het vaak af tegen de angst voor intimiteit. Intimiteit is een zo wezenlijke menselijke behoefte, maar vaak verborgen onder overlevingstrategieën. Door bewustzijn te ontwikkelen op de wijze waarop we contact aangaan, een ander dichterbij laten komen en controle houden over het contact, kunnen we meer ruimte maken voor intimiteit. TheartofbeingINTIMATE is een speelse ontdekkingsreis en creatief verdiepend onderzoek naar ons verlangen tot nabijheid.

4.  TheartofbeingTOGETHER

Een relatie is de universiteit voor de persoonlijke ontwikkeling. In een relatie komen we al onze overdrachtspatronen en overlevingstrategieën tegen. Meestal dragen deze niet bij aan een voedende relatie. Als we binnen de relatie dieper in onszelf kunnen kijken en met meer begrip en compassie met onszelf om kunnen gaan, dan zijn we beter in staat een waarachtige verbinding met een andere ziel vorm te geven. Relateren kun je leren!

5.  TheartofbeingaREALMAN

Mannen willen ‘MAN” zijn, maar velen zijn daarover in verwarring en in onzekerheid. Die verwarring komt voort uit de discrepantie tussen de eigen belichaamde ervaringen en de ideeën die maatschappelijk bestaan over wat het is om een ‘echte’ MAN te zijn.

THEARTOFBEINGAREALMAN is (1) een provocatie, (2) een uitnodiging om samen met ons op onderzoek te gaan en (3) een uitdaging aan jou om meer waarachtig jouw eigen mannelijkheid te gaan leven.

6.  TheartofbeingaREALWOMAN

Voluit vrouw zijn is een hele klus. Je vrouwenlichaam is een complex fenomeen met een maandelijkse cyclus en een voortdurende dynamiek. Om je plek in deze samenleving in te nemen is evenzeer uitdagend. De verwachtingen over wat een echte vrouw zijn inhoudt, zijn hoog, maar de vraag is in welke mate ze aansluiten bij jouw waarachtige beleving als VROUW. Hier leer je onderscheid maken tussen wat waarachtig is voor jou als VROUW en wat oudeoverlevingstrategieën zijn.

Wie zijn wij?

Rens Meijkamp

CREATOR, INSPIRATOR, TRAINER

www.dansdoorhetleven.nl

Rens Meijkamp (1967) is van oorsprong gepromoveerd ingenieur aan de TU Delft. Na een loopbaan als consultant en als manager bij grote gemeentelijke organisaties heeft hij zich ontwikkeld door levenservaring, studie en talloze opleidingen in het ‘mensenwerk’.

Na een persoonlijke crisis in 2012 (midlife) heeft hij het roer omgegooid en werd ondernemer van/in zijn eigen leven: Hoe kun je weer voluit gaan leven en gaan doen waarvoor je bent geboren?

Mijn diepste beweging is die van levensangst naar levenslust. Voor mij is de sleutel het terugkeren naar mijn lijf en het omarmen van mijn sexualiteit.

Ik heb sinds 4 jaar mijn praktijk Dansdoorhetleven | Praktijk voor Liefde, Lijf en Leven voor persoonlijk werk. Daarnaast geef ik sinds 2014 twee-wekelijks een Tantric Dance groep in Utrecht en maandelijks een verdiepingsgroep; het laatste jaar met assistentie van mijn partner Mariska van Veenen.

Opleidingen:
TA/NLP (3-jarige) Phoenix Opleidingen, De Maskermaker/ Systemisch werken/ Professioneel begeleiden van organisaties bij Phoenix Opleidingen, Jaartraining bij het Centrum voor Tantra, Hoe Heb Ik Je Lief/ Lijven Lezen (Piet Weisfelt), Wheel of Consent bij Betty Martin, Certified Sexological Bodywork (Centre for Somatic Sexology), Leergang Trauma bij Gwen Timmer, IoPT- workshops bij Vivian Broughton

Mariska van Veenen

CREATOR, INSPIRATOR, TRAINER

www.dekunstvanhetrouwen.nl/

Mariska van Veenen (1972) is van oorsprong docent theater en werkt sinds 1998 als trainer, coach en trainingsactrice.
Na het overlijden van haar partner in 2009 heeft ze zich verdiept in systemisch werk, rouwbegeleiding en traumawerk. Ze richtte theatergezelschap De Kunst van het Rouwen op, geeft lezingen over Dood gaan we allemaal. De thema’s rouw en liefde hebben haar specifieke aandacht.
‘Hier ben ik, met alles wat ik heb:
Ik ben bang en ik verlang.’
De overstap van de universiteit naar de theateropleiding was het begin van een pad van steeds meer in mijn lijf landen en mijzelf tot uitdrukking brengen.

‘Bij mijzelf beginnen, niet bij mijzelf eindigen”
In het werken met mensen breng ik graag mijzelf in, om vanuit die opening contact te maken met het rauwe en schone van het leven. Een bedding te bieden voor zelfonderzoek.
Ik hou van de combinatie van licht en donker, humor en diepgang, kracht en kwetsbaarheid.

Mariska van Veenen (1972) is van oorsprong docent theater en werkt sinds 1998 als trainer, coach en trainingsactrice.
Na het overlijden van haar partner in 2009 heeft ze zich verdiept in systemisch werk, rouwbegeleiding en traumawerk. Ze richtte theatergezelschap De Kunst van het Rouwen op, geeft lezingen over Dood gaan we allemaal. De thema’s rouw en liefde hebben haar specifieke aandacht.

Opleidingen:
Theater opleiding, school voor coaching, trainersopleiding/maskermaker/systemisch werken Phoenix Opleidingen, Leergang Trauma bij Gwen Timmer, Land van Rouw, workshops Franz Rupert, Vivian Broughton.

Wat inspireert ons?

S

J

T

R

Y

p

P

Contact us for information

Tel: +31 6 150 83 230 (Rens Meijkamp)

11 + 15 =

Share This