the art of being YOU

van overleven naar leven

Waarom

Een menselijk wezen vormt een deel van het geheel. De mens ervaart zichzelf als iets dat van de rest is afgescheiden, een soort optisch bedrog van zijn bewustzijn.

Deze illusie vormt een gevangenis voor ons, beperkt ons tot onze persoonlijke verlangens, ons persoonlijk besef van tijd en ruimte.

Het is onze verantwoordelijkheid onszelf van deze illusie te bevrijden en alle levende wezens en de gehele natuur te omhelzen.

(Einstein)

Ons lijf (weer) bewonen

Het leven is een cirkel, momenten van verbinden en samen, worden afgewisseld met momenten van afscheid en apart, van eb en vloed, van komen en gaan, van de wisseling van seizoenen.

Er is een natuurlijk ritme waar we via ons lijf contact mee hebben. In je lijf zijn is een basisvoorwaarde voor op aarde en tussen de mensen te zijn.

Vanuit onze geschiedenis, of de geschiedenis van onze ouders kan het lastig zijn om je lijf te bewonen. Het terugtrekken leek een oplossing om de pijn van het bestaan te vermijden. 

Waar kom je werkelijk van tot van leven?

Op het moment dat we weg bewegen van onszelf omdat we niet durven of kunnen of willen voelen wat er is (van pijn maar ook geluk) stokken we, scheiden we ons af, van onszelf, van anderen en van de stroom van het leven. We ontwikkelen overlevingsstrategieën. Het heeft een diepgaand en verstorend effect om je vervuld en zelfverzekerd te voelen en om succesvol en gelukkig te zijn in je leven en in je relaties.

Theartofbeing(YOU)  is een plek om stil te staan, te ontdekken en tevoorschijn te komen met: Wie ben ik in wezen? Wat heb ik nodig om voluit te kunnen leven? Wat houdt me tegen? Hoe leef ik mijn volle potentieel?

Theartofbeing(YOU) is een plek om uit de afgescheidenheid te komen: je bent een onlosmakelijk deel van het leven!

Sense of Urgency

Het leven is kort en kostbaar. Jouw leven is uniek.
Op een gegeven moment weet je: zo kan het niet meer. Je voelt je verdwaald in je eigen leven. Alle dagen zijn hetzelfde; de sprankeling is verdwenen, als zand in je handen. Waar is je gedrevenheid? Waar zijn jouw dromen, je passie, je inspiratie?

Vaak komt dat samen met belangrijke gebeurtenissen van verlies en een realisatie van: dit is een doodlopende weg.

Dit bewustzijn kan een begin zijn van de ommekeer, van je verlangen serieus te gaan nemen.

Theartofbeing(YOU)

Theartofbeing(YOU) is de creatie van Rens Meijkamp en Mariska van Veenen. We zijn twee bevlogen professionals en hebben elkaar gevonden in liefde en werk. Samen heten we je welkom in de “contactcirkel”, “the circle of life”, “the art of being”.

Rens heeft zich gespecialiseerd in thema’s rondom intimiteit en sexualiteit.

Mariska is deskundig op het vlak van rouw, trauma en betekenis geven.

Theartofbeing(YOU) is een werkplaats, schuilplaats, onderzoeksplaats, speelplaats, vindplaats, en ontmoetingsplek.

Theartofbeing(YOU) is een plaats voor mensen die zichZelf beter willen leren kennen, waarachtiger willen leven en zichZelf tot uitdrukking willen brengen in de wereld.

We zijn een haven waaruit je, vanuit van jouw verlangen naar de zee, je eigen koers kan gaan varen; Een plek waar je, als je bent vastgelopen, kan onderzoeken hoe het weer kan gaan stromen. En hoe je kan gaan leven in het ritme van het bestaan.

 

Theartofbeing(YOU) helpt je je levensenergie te bevrijden om voluit jeZelf te kunnen leven:

CLEAR MIND: met een heldere geest je eigen koers te kiezen

WILD HEART: met een open hart alles te omarmen

SENSUAL BODY: met je gevoelige lijf als kompas

 

Onze uitgangspunten

 

Theartofbeing(YOU) zijn verschillende trainingen/ programma’s die allemaal zijn vormgegeven op basis van een aantal (theoretische en conceptuele) uitgangspunten. Ze geven een beeld van hoe wij werken:

 • Alles wat voor jou van belang is wordt zichtbaar in de ontmoeting; zo binnen zo buiten;
 • De “Contactcirkel” staat centraal: *contact maken, *hechten, *intimiteit, *seksualiteit, *afscheid, *rouwen, *betekenis geven.
 • We onderzoeken het pad van bewustzijn in ons innerlijk landschap, de weg naar meer zelfkennis en overgave aan wat is;
 • De ontwikkeling van de eigen autonomie staat centraal;
 • We werken traumabewust, met aandacht voor zowel het traumadeel, overlevingsdeel als het gezonde deel (Franz Ruppert);
 • We werken in het HIER & NU met aandacht voor TOEN & DAAR;
 • We integreren vier lagen in ons werk: (1) Mentaal, (2) Hart, (3) Lijf en (4) Ziel;
 • We onderscheiden de gekende en de ongekende wereld, onze bewuste ego-structuur en de (nochtans) ongekende Ziel;
 • We zijn gericht op het opnieuw verbinding maken en de ontwikkeling van je levensenergie, jouw levensbron, “the-rythm-of-life”;
 • We hebben een grote liefde voor de spelende en lerende mens; voor expressie via dans, nieuwsgierigheid en humor.

Ons aanbod

Ons aanbod is voortdurend in ontwikkeling, net zoals wij zelf. Zo pakken wij (vooralsnog) deze thema’s op:

1.  TheartofbeingYOU/ TheartofbeingYOURSELF

Om te kunnen overleven hebben we als kind onsZelf vaak ingeleverd. We hebben ons EGO ontwikkeld en dat heeft ons gediend als kind en als jong-volwassene. Nu is de tijd gekomen om te ontdekken (!) wat we hebben toegedekt, om ons weer te herinneren wie we in Essentie zijn. BeingYOU is een onderzoek en ontdekking voor autonome mensen inspiratie, levenslust en vervulling zoeken.Lees meer…

2.  TheartofbeingINTIMATE

Ons verlangen tot contact met een ander legt het vaak af tegen de angst voor intimiteit. Schaamte en schuld blokkeren onszelf bloot te geven. Intimiteit is een zo wezenlijke menselijke behoefte, maar vaak verborgen onder overlevingstrategieën. Door bewustzijn te ontwikkelen op de wijze waarop we contact aangaan, een ander dichterbij laten komen en controle houden over het contact, kunnen we meer ruimte maken voor intimiteit. TheartofbeingINTIMATE is een speelse ontdekkingsreis en creatief verdiepend onderzoek naar ons verlangen tot nabijheid.Lees meer…

3.  TheartofbeingaSEXUALBEING

BeingaSEXUALBEING is voor mensen die diepgaand onderzoek willen doen naar hun waarachtige seksualiteit. Sexuele energie is zo groot en zo revolutionair dat we deze enorme kracht in ons doorgaans ver hebben weggestopt achter schuld en schaamte, achter de overtuigingen en de patronen van ouders. BeingaSEXUALBEING is in eerste instantie een individueel onderzoek naar je eigen lijf en de manier waarop jij je seksualiteit onderkent, je toe-eigent en ook tot expressie brengt..Lees meer…

4.  TheartofbeingaMORTALBEING

TheartofbeingaMORTALBEING is een persoonlijk onderzoek in de polariteit van leven en dood, van Eros (de levensdrift) en Thanatos (de doodsdrift), van vastpakken en loslaten.
“Van leven ga je dood en van de dood ga je leven!” Als je het leven vol wilt vastpakken, zul je eerst de dood moeten aanvaarden.
We gaan ervaren dat oefenen met sterven, het ontmoeten van Thanatos, het leren rouwen je tot leven roept.
EN: je kunt pas loslaten als je eerst goed hebt vastgepakt. Vastpakken in het leven. Incarneren. In je lijf. Dus gaan we oefenen met Eros, met de levensenergie.
Lees meer…

5.  TheartofbeingTOGETHER

De relatie als spiegel: Een relatie is de universiteit voor de persoonlijke ontwikkeling. In een relatie komen we al onze overdrachtspatronen en overlevingstrategieën tegen. Meestal dragen deze niet bij aan een voedende relatie. Als we binnen de relatie dieper in onszelf kunnen kijken en met meer begrip en compassie met onszelf om kunnen gaan, dan zijn we beter in staat een waarachtige verbinding met een andere ziel vorm te geven. Relateren kun je leren!Lees meer…

6.  TheartofbeingaREALMAN

Mannen willen ‘MAN” zijn, maar velen zijn daarover in verwarring en in onzekerheid. Die verwarring komt voort uit de discrepantie tussen de eigen belichaamde ervaringen en de ideeën die maatschappelijk bestaan over wat het is om een ‘echte’ MAN te zijn.

THEARTOFBEINGAREALMAN is (1) een provocatie, (2) een uitnodiging om samen met ons op onderzoek te gaan en (3) een uitdaging aan jou om meer waarachtig jouw eigen mannelijkheid te gaan leven.Lees meer…

7.  TheartofbeingaWOMAN

Vrouw zijn, voluit expressie geven aan je vrouw zijn, hoe doe je dat? In de ontmoeting met andere vrouwen delen, onderzoeken wat ons helpt terug te keren naar onze wilde natuur. Welke niet geziene ervaringen uit het verleden staan voor contact met ons lichaam, onze seksualiteit, ons leven.

We gaan TheartofbeingaWOMAN op verschillende wijzen vormgeven:

 • TheartofbeingaWOMANofthesea: een zeilreis (juni 2019) voor en door vrouwen: (samen met Harriette Modderman)
 • TheartofbeingaCREATIVEWOMAN: een kunstzinnig onderzoek naar VROUW-zijn (samen met Annemijn Birnie)
 • TheartofbeingaMOTHER: Wie ben jij als moeder en als dochter? (samen met Annemijn Birnie).

Lees meer…

Agenda

Wie zijn wij?

Rens Meijkamp (1967) is van oorsprong gepromoveerd ingenieur Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Na een loopbaan als consultant en als manager bij grote gemeentelijke organisaties heeft hij zich ontwikkeld door levenservaring, studie en talloze opleidingen in het ‘mensenwerk’.

Na een persoonlijke crisis in 2012 (midlife) heeft hij het roer omgegooid en werd ondernemer van/in zijn eigen leven: Hoe kun je weer voluit gaan leven en gaan doen waarvoor je bent geboren?

Mijn diepste beweging is die van levensangst naar levenslust. Voor mij is de sleutel het terugkeren naar mijn lijf en het omarmen van mijn sexualiteit.

Ik heb sinds 4 jaar mijn praktijk Dansdoorhetleven | Praktijk voor Liefde, Lijf en Leven voor persoonlijk werk. Daarnaast geef ik sinds 2014 twee-wekelijks een Tantric Dance groep in Utrecht en maandelijks een verdiepingsgroep; het laatste jaar met assistentie van mijn partner Mariska van Veenen.

Opleidingen:
TA/NLP (3-jarige) Phoenix Opleidingen, De Maskermaker/ Systemisch werken/ Professioneel begeleiden van organisaties bij Phoenix Opleidingen, Jaartraining bij het Centrum voor Tantra (Amsterdam), Hoe Heb Ik Je Lief/ Lijven Lezen bij Piet Weisfelt (Weisfelt en Partners, Wheel of Consent bij Betty Martin (Seattle, USA), Certified Sexological Bodywork (Centre for Somatic Sexology, Australia), Leergang Trauma bij Gwen Timmer (praktijk Parabel, Utrecht),  Trainingen rondom trauma: IoPT- workshops bij Vivian Broughton, Andrea Wandel (The Thin Line).

Mariska van Veenen

CREATOR, INSPIRATOR, TRAINER

www.dekunstvanhetrouwen.nl

Mariska van Veenen (1972) is van oorsprong docent theater en werkt sinds 1998 als trainer, coach en trainingsactrice.

Na het overlijden van haar partner in 2009 heeft ze zich verdiept in systemisch werk, rouwbegeleiding en traumawerk. Ze richtte theatergezelschap De Kunst van het Rouwen op, geeft de lezing ‘Dood gaan we allemaal’ met De Weduwe en de Dokter om zo doodgaan een meer bespreekbaar onderwerp te maken

“Van leven ga je dood, en van de dood ga je leven”

De thema’s rouw en liefde hebben haar specifieke aandacht.

‘Hier ben ik, met alles wat ik heb: Ik ben bang en ik verlang.’

“De overstap van de universiteit naar de theateropleiding was het begin van een pad van steeds meer in mijn lijf landen en mijzelf tot uitdrukking brengen.

‘Bij mijzelf beginnen, niet bij mijzelf eindigen”

“In het werken met mensen breng ik mijzelf in, om vanuit die opening contact te maken met het rauwe en schone van het leven. Een bedding te bieden voor zelfonderzoek.

Ik hou van de combinatie van licht en donker, humor en diepgang, kracht en kwetsbaarheid.”

Opleidingen:
Hoge School voor de Kunsten Arnhem, docent theater
School voor coaching: Leergang voor professionals, Teamcoaching,
Phoenixopleidingen: Systemisch Werk, Trainersopleiding, Maskermaker, Professionele Begeleiding Organisaties
Land van Rouw: post HBO omgaan met verlies, liefde en rouw; Gwen Timmer: Jaartraining omgaan met Trauma
Trainingen rondom trauma: Vivian Broughton, Margriet Wentink, Andrea Wandel

Wat inspireert ons?

Presence

Falling in love with where you are.

(Jeff Foster)

Eros en Thanatos

‘Ik onderscheid twee constante levensdriften of energiestromen:

Thanatos heet klassiek de doodsdrift, maar je kan er ook verlangen naar rust en stabiliteit in lezen. Eros staat voor de lust, maar ook de liefde, de barmhartigheid, het zorgen voor elkaar. Tussen deze krachten heerst een broos evenwicht.’

(Dirk de Wachter)

Sweet Darkness

You must learn one thing: the world was made to be free in.

Give up all the other worlds except the one to which you belong.

Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your aloneness to learn

Anything or anyone that does not bring you alive is too small for you

(David Whyte)

(from The Illuminated)

To change,
a person must face the dragon,
the life energy of the soul

~Rumi

Nu word ik mijZELF

Het heeft tijd gekost, vele jaren en plaatsen;

Ik ben door elkaar geschud, uiteen gevallen, heb van veel mensen het gezicht opgezet,

Nu word ik mijZELF’

Verleden, Heden, Toekomst

“Het leven wordt achteruit begrepen en vooruit geleefd”

S. Kirkegaard

Contact us for information

Tel: +31 6 150 83 230 (Rens Meijkamp)

3 + 1 =

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda

Voor
The Art of Being YOU

Je hebt je succesvol ingeschreven. Klik op de bevestigingslink die je in je e-mail ontvangt

Share This